Misja firmy

  

 

 

             Kiedy rozpoczynaliśmy działalność z RotmanGroup, postanowiliśmy, że ta firma będzie kierowana zgodnie z zasadami uczciwości i rzetelności. Przez kolejne 3 lata budowaliśmy zaufanie naszych Klientów oraz firm współpracujących, dziś możemy stwierdzić, że realizujemy nasze cele. Opinie naszych Klientów oraz współpracowników są dla nas stale najważniejsze i zgodnie z nimi określamy kolejne cele i działania w firmie, budujemy strategie w oparciu o najwyższe standardy etyczne oraz nakreślamy zasady współpracy z firmami konkurencyjnymi na rynku.

Misja firmy

  • Godność jednostki i szacunek do człowieka
  • Utrzymanie najwyższej jakości usług i produktów
  • Dbanie o korzyść i zadowolenie naszych Klientów i Kontrahentów.

 

        1. Działania wewnętrzne

a/ zachowanie najwyższych norm etycznych w zatrudnianiu pracowników

b/ zapewnienie najlepszych dostępnych warunków zatrudnienia

c/ bezwzględną dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników

d/ działania na rzecz wsparcia pracowników i ich rodzin w trudnej sytuacji

e/ przyjęcie przez Zarząd konsekwencji podejmowanych decyzji na każdym szczeblu hierarchii firmy

f/ działania na rzecz rozwoju wewnętrznego firmy i jej struktur

g/ ustalanie czystych zasad postępowania w każdej sytuacji w oparciu o najwyższe dobro drugiego

          2. Działania zewnętrzne

a/ prowadzenie polityki zewnętrznej firmy opartej na czytelnych, prostych zasadach współpracy

b/ kierowanie działaniami firmy w oparciu o zasady etyki zawodowej i biznesowej

c/ budowanie lojalności Klientów opartej na doświadczeniu dobrej współpracy/rzetelnego wykonywania usług i zleceń, dotrzymywania warunków gwarancji i rękojmi.

d/ terminowe regulowanie należności własnych

e/ prowadzenie wszelkich negocjacji i rozmów biznesowych w atmosferze tolerancji, współpracy, poszerzania kultury biznesowej

f/ propagowanie zasad „czystego”biznesu

Logo sklepu rotman sklep