Misja firmy

 

logo_rotman_zero_tło


Wdrożenie w struktury firmy i propagowanie formy prowadzenia biznesu opartej na najwyższych wartościach etycznych poprzez:

  1. Działania wewnętrzne

a/ zachowanie najwyższych norm etycznych w zatrudnianiu pracowników

b/ zapewnienie najlepszych dostępnych warunków zatrudnienia

c/ bezwzględną dbałość o rozwój zawodowy i osobisty pracowników

d/ działania na rzecz wsparcia pracowników i ich rodzin w trudnej sytuacji

e/ przyjęcie przez Zarząd konsekwencji podejmowanych decyzji na każdym szczeblu hierarchii firmy

f/ działania na rzecz rozwoju wewnętrznego firmy i jej struktur

g/ ustalanie czystych zasad postępowania w każdej sytuacji w oparciu o normy etyczne

  1. Prowadzenie polityki zewnętrznej firmy opartej na czytelnych, prostych zasadach współpracy
  2. Kierowanie działaniami firmy w oparciu o zasady etyki zawodowej i biznesowej
  3. Budowanie lojalności Klientów opartej na doświadczeniu dobrej współpracy/rzetelnego wykonywania usług i zleceń, dotrzymywania warunków gwarancji i rękojmi.
  4. Terminowe regulowanie należności własnych
  5. Prowadzenie wszelkich negocjacji i rozmów biznesowych w atmosferze tolerancji, współpracy, poszerzania kultury biznesowej
  6. Wdrożenie i propagowanie zasad „czystego”biznesu